Henkilöstöä arvostava kunta muutosten tuulissa…

Kirjoituksia
    Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunta koostuu palvelujen toimivuudesta ja saumattomasta yhteensopivuudesta.  Kaikkien palvelujen laatu on ratkaistavissa sekä omaa työtä kehittämällä että kiinnittämällä huomio hankintojen laatuun. Panostus yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden kanssa takaa aidon tuottavuuden ja hyvinvoinnin kuntalaisten laadukkaiden palveluiden pohjaksi. Tällä hetkellä muutoksia on tulossa roppakaupalla, valmisteilla oleva Sote- ja Maakuntauudistus on läsnä jokaisena työpäivänä näin kuntatyössä.  Melkoinen määrä henkilöitä on valjastettu maakuntatason valmisteluryhmiin – niin myös meillä Sastamalassa.  Yhteinen pohdinta antaa kuvaa tulevasta muutoksesta ja mahdollistaa omien näkemysten tuomisen hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen myötä uusiin työympäristöihin - hyvä näin. Suunnitteilla oleva laaja uudistus mullistaa myös oman kunnan tasolla tuotettavien palvelujen ja resurssien puitteet.    Ensiarvoisen tärkeää on kaikilla tasoilla käydä yhteistä keskustelua valmistelun eri vaiheissa, jotta tietämys saadaan valjastettua hallittuun ja selkeään tulevaisuuteen.  Yhdessä suunnitellen saadaan hyvä lopputulos.  Palvelun laatu ja henkilöstön asema tulee turvata kaikissa tilanteissa. Pidetään kaikki mukana – mennään kohti muutosten tuulia - yhteistyössä! Tarja Pietilä Sastamalan kaupungin työsuojeluvaltuutettu ja JHL:n pääluottamusmies